Phan Thanh Ngọc – Em thích màu đen , không thích màu đỏ

 • Phan Thanh Ngọc – Em thích màu đen , không thích màu đỏ

   TreTrau updated 3 months ago 1 Member · 1 Post
 • TreTrau

  Member
  April 19, 2021 at 7:40 am

  FB: Phan Thanh Ngọc

  Em thích màu đen , không thích màu đỏ
  Em thích nói nhỏ , hổng thích quát to
  #IG : n.gemma98

Log in to reply.

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now