XuXu Ngân – Hoa hồng có màu đỏ, hoa violet thì màu xanh. Đường thì ngọt thật đấy nhưng chả c

 • XuXu Ngân – Hoa hồng có màu đỏ, hoa violet thì màu xanh. Đường thì ngọt thật đấy nhưng chả c

   VSBG updated 3 months, 1 week ago 1 Member · 1 Post
 • VSBG

  Member
  April 19, 2021 at 10:36 am

  FB: XuXu Ngân

  Hoa hồng có màu đỏ, hoa violet thì màu xanh. Đường thì ngọt thật đấy nhưng chả cái gì so sánh được với anh ❤️
  #VSBG

Log in to reply.

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now