Đặng Thị Mỹ Dung

Cuộc sống “toàn màu hồng” 💕 chỉ có trong cổ tích.
Nhưng cô gái “toàn màu hồng” 💕 thì trước mắt bạn đây này ^^ Dress by Đỗ Long
Make up Hoàng Tân
Photo Hồ Quốc Hoàng Giám khảo #teenmodel2022

Responses