Mai Phương Bùi

Chúng ta sẽ không biết được giá trị của một khoảnh khắc. cho đến khi nó trở thành kỷ niệm 🖤

Sau này lúc con người ta già đi họ sẽ không còn khoe vs nhau có bao nhiêu tiền, bao nhiêu nhà, bao nhiêu xe nữa… Mà họ sẽ kể cho nhau nghe về con cháu của họ , chúng đã khôn lớn ra sao, chúng sống đang sống thế nào ! Tháng 7 vu lan báo hiếu ông bà , cha mẹ đi nào các bạn chẻ ơiiii 😜

#bàquạiiivàembé 👵🏻👧🏻

Responses