Mai Phương Bùi

Một chuyến đi chơi ý nghĩa của tôi….

Sáng dậy sớm đi ăn vs bố mẹ , chụp ảnh cho bà xong chụp ảnh cho mẹ xong chụp ảnh cho bố rồi chụp ảnh cho dì xong lại chụp ảnh cho bà với mẹ với dì 😀 xong chụp ảnh cho bố với mẹ….. 🙂🙂 cứ như thế thôi =)))

Đây bà bức ảnh duy nhất của tôi trong chuyến đi chơi 🥹 bù lại tui trở thành 1 đứa con ngoan nên cũng đáng hihi

Responses