Mai Phương Bùi

Cần thanh lý bộ sofaaaaa 100 điểm nhà cháu ạ 🥹 eo ơi tiếc đứt ruột baro bà Mai mang về nhà đi mà cứ ko chịuuuu huhu nhaf nào ma tke dạg dạg như e thi mua là phủ lý luônmnm….

Thanh lý 3x trie.uuu ! Ai mà sành thi sẽ biết là sofạin toàn tiền trăm luôn. Bộ này lúc đầu e mua là 75tr bg thanh lý rẻ 1 nửa luôn 😭 còn mới nguyên, mới như e bé vừa ra đời =))))


Responses