Mai Phương Bùi

Có một kiểu con gái mồm lúc nào cũng than không có người yêu … nhưng hễ mà có anh nào nhắn tin là “Không Trả Lời” 😀Responses