Ngoc Trinh


Sự thẳng thắn hiện tại của tui khiến nhiều người không thích.
Và tui dần ít bạn.
Nhung không sao,tui thoải mái là được 😎 #ngoctrinh #ngoctrinh89

Responses