Ninh Dương Lan Ngọc

Thương con như ngọc như vàng
Có gì bằng mẹ bằng ba

Responses