Ninh Dương Lan Ngọc

Vì muốn thon thả đi làm về tới đêm ko dám ăn , bụng kêu ọc ọc
Cố lên cố lên bé Nọc

Responses